مراسم ڪنگره شعر دفاع مقدس در شهرستان رومشڪان با حضور حجت الاسلام فاطمے نیا امام جمعه، مهندس وحید بازوند معاون فرماندار، سرهنگ مهدے مهدوے ڪیا فرماندهے انتظامے، سرهنگ مراد سورے جانشین ناحیه مقاومت بسیج، مهندس مهرداد حیدرے ڪیا مدیریت توزیع برق، مهندس ڪیانوش سورے رئیس اداره فرهنگ و ارشاد و جمعے از راویان دفاع مقدس، شاعران، ادیبان و اصحاب رسانه، در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگے هنرے ارشاد اسلامے رومشڪان برگزار شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید